NAMN: Cecilia Viklund Söderquist

 

YRKE: Designer och Inredningsarkitekt (BFA),

utbildad på HDK, Göteborg

 

KONTAKT: cecilia@decign.se